Wednesday, 01/12/2021 - 09:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Phúc

NHỮNG HÌNH ẢNH TIẾP NHẬN VÀ TRAO TẶNG ĐẦY Ý NGHĨA CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG THCS ĐỒNG PHÚC CÙNG CÁC BẬC PHỤ HUYNH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19